DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

: Khổng Trung Thắng
: Hội đồng trường
:
: thangkt@ntu.edu.vn
: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
: Tiến sĩ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang

: Trang Sĩ Trung
: Ban Giám hiệu
: __
: trungts@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hiệu trưởng, Trường Đại học Nha Trang

: Phạm Hồng Mạnh
: Hội đồng trường
: __
: manhph@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Thư ký HĐT nhiệm kỳ 2020-2025

: Quách Hoài Nam
: Ban Giám hiệu
: __
: namqh@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nha Trang

: Trịnh Xuân Hiếu
: Bộ Giáo dục và Đào tạo
: __
: Thành viên
: Tiến sĩ

Vụ trưởng Vụ thi đua- Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

: Trần Doãn Hùng
: Ban Giám hiệu
: __
: hungtd@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nha Trang

: Trần Đình Luân
: Bộ Nông nghiệp và PTNT
: __
: Thành viên
: Tiến sĩ

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT

: Nguyễn Tấn Tuân
: UBND tỉnh Khánh Hòa
: __
: nttuan@khanhhoa.gov.vn
: Thành viên

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

: Vũ Ngọc Bội
: Khoa Công nghệ Thực phẩm
: __
: boivn@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

: Võ Hoàn Hải
: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
: __
: hoanhai123bhbang@gmail.com
: Thành viên
: Thạc sĩ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

: Lê Chí Công
: Khoa Du lịch
: __
: conglechi@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Khoa Du lịch

: Vương Vĩnh Hiệp
: Công ty TNHH Long Sinh
: __
: hiepvinhvuong@gmail.com
: Thành viên
: Tiến sĩ

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Long Sinh

: Nguyễn Thành Cường
: Khoa Kế toán - Tài chính
: __
: Thành viên
: Tiến sĩ

Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính

: Lê Văn Quang
: Tập Đoàn Minh Phú
: __
: levanquang@minhphu.com
: Thành viên
: Kỹ sư

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Minh Phú

: Võ Nguyễn Hồng Lam
: Khoa Ngoại ngữ
: __
: lamvnh@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Trưởng Khoa Ngoại ngữ

: Lê Việt Phương
: Phòng Tổ chức - Hành chính
: __
: phuonglv@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

: Nguyễn Thị Lan Anh
: Sinh viên Khóa 61. Luật
: __
: Thành viên
: Sinh viên

UV BTV Đoàn TNCSHCM Trường

: Nguyễn Thắng Xiêm
: Khoa Xây dựng
: __
: xiemnt@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Trưởng Khoa Xây dựng

: Huỳnh Văn Vũ
: Khoa kỹ thuật giao thông
: __
: vuhv@ntu.edu.vn
: Thành viên
: Tiến sĩ

Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông