Quý vị có thể liên hệ với Hội đồng trường Trường đại học Nha Trang qua số điện thoại, hoặc qua email bên dưới. Hoặc quý khách có thể gửi email trực tiếp qua mẫu liên hệ.

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Số điện thoại

0913539068

update

Hộp thư

hdt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc