Trường Đại học Nha Trang làm việc với PGS.TS Trần Đình Thiên

Trường Đại học Nha Trang làm việc với PGS.TS Trần Đình Thiên

Phiên họp thứ Bảy Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ Bảy Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ sáu Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ sáu Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ năm Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ năm Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuyển đổi từ mô hình đa ngành sang mô hình đa lĩnh vực Trường Đại học Bách khoa

Chuyển đổi từ mô hình đa ngành sang mô hình đa lĩnh vực Trường Đại học Bách khoa

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022