Chủ tịch HĐT Trường Đại học Nha Trang tham gia CLB Chủ tịch Hội đồng trường tọa đàm tìm hiểu Nghị định 60/2021/CP

Chủ tịch HĐT Trường Đại học Nha Trang tham gia CLB Chủ tịch Hội đồng trường tọa đàm tìm hiểu Nghị định 60/2021/CP

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19

Phiên họp Thứ hai Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Thứ hai Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường hợp tác đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam

Xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số

Xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số

Phiên họp Thứ nhất Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Thứ nhất Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn

Phiên họp thứ năm Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021

Phiên họp thứ năm Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021