Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho giáo dục đại học

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho giáo dục đại học

Tự chủ đại học: Không phải muốn làm gì cũng được

Tự chủ đại học: Không phải muốn làm gì cũng được

Tuyển sinh 2020 cơ bản giữ ổn định như 2019

Tuyển sinh 2020 cơ bản giữ ổn định như 2019

Bộ GDĐT hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại

Bộ GDĐT hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại

Đại học tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục

Đại học tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục

Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet

Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet

Đại học Nha Trang phục vụ cho phát triển kinh tế biển của Khánh Hòa

Đại học Nha Trang phục vụ cho phát triển kinh tế biển của Khánh Hòa

Bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Kiện toàn tổ chức Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kiện toàn tổ chức Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhân sự mới Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhân sự mới Bộ Giáo dục và Đào tạo