THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên tham dự Phiên họp thứ Chín của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

  • 09/09/2022

Kính gửi: Thành viên Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời Thành viên Hội đồng trường tham dự Phiên họp thứ Chín của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian: 02 ngày (thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 09 và 10 tháng 09 năm 2022).

Địa điểm:

-Trại thực nghiệm Thủy sản Cam Ranh, Viện NC Chế tạo Tàu thủy.

- Phòng họp số 02, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Nha Trang.

Nội dung: Khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tại Trại thực nghiệm Thủy sản Cam Ranh, Viện NC Chế tạo Tàu thủy; quyết định nhân sự Phó hiệu trưởng; Thông qua Quy chế tài chính Trường Đại học Nha Trang và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; cho ý kiến về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường, Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Rất mong các thành viên bố trí thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.