THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên tham dự Phiên họp thứ hai (nhiệm kỳ 2020-2025)

  • 02/04/2021

Trân trọng kính mời Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Phiên họp thứ hai của Hội đồng trường.

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp số 02, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung: Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng; đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng trường Quí I năm 2021; triển khai công tác Quí II năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

 Rất mong Ông/Bà bố trí thời gian tham dự.

 Mọi chi tiết, xin liên hệ Ông Phạm Hồng Mạnh, Thư ký Hội đồng trường qua số điện thoại 0913539068 hoặc email: manhph@ntu.edu.vn.

 Trân trọng.