THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên tham dự Phiên họp thứ tư (nhiệm kỳ 2020-2025)

  • 22/09/2021

Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời quý Thành viên tham dự Phiên họp thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. 

1. Thời gian: 14h00 ngày 30/9/2021 (chiều Thứ Năm)
2. Hình thức: Trực tuyến 
3. Thành phần: Thành viên HĐT
4. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐT năm học 2020-2021; cho ý kiến, thông qua Báo cáo của Hiệu trưởng về việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐT và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; cho ý kiến và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; thông qua Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.
Rất mong quý Thành viên sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Phạm Hồng Mạnh, Thư ký HĐT (ĐT: 0913539068. Email: manhph@ntu.edu.vn)
Trân trọng,