Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

  • 27-03-2020
  • /
  • 1171
  • TIN TỨC

Ngày 21 tháng 02 năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra phiên họp thứ ba của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng trường đã điểm lại việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường trong quí III, quí IV năm 2019 và việc tuân thủ pháp luật trong hoạt đồng điều hành của Nhà Trường; thông qua danh sách nhân sự của Thường trực Hội đồng trường, các Ban chuyên môn của Hội đồng trường và các nhiệm vụ quan trọng khác. Cuộc họp lần này có 14/19 thành viên Hội đồng trường tham dự, đạt tỷ lệ 73,68%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

 TS. Khổng trung Thắng, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp

Chủ tịch Hội đồng trường đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm học 2019-2020 (Chương trình Số 1378/CTr-HĐT, ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2019). Các thành Hội đồng trường đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong chương trình làm việc của Hội đồng trường năm học 2019-2020 cho phù hợp với yêu cầu của Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018, Nghị định 99/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành và yêu cầu nhiệm vụ trong năm học của Nhà trường.

Các thành viên Hội đồng trường đã cho ý kiến và thống nhất về danh sách nhân sự của Thường trực Hội đồng trường, các Ban chuyên môn của Hội đồng trường; kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm học 2019-2020. Các thành viên cũng đã nghe Thư ký Hội đồng trường báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các Quyết nghị, Nghị quyết của Hội đồng trường trong quí III và quí IV năm 2019.

 

 TS. Phạm Hồng Mạnh, Thư ký Hội đồng trường báo cáo về tình hình thực hiện các Quyết nghị, Nghị quyết của Hội đồng trường

Cũng tại kỳ họp này, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng trường đã lần lượt nghe báo cáo của PGS.TS Hồ Huy Tựu (Trưởng Khoa Kinh tế), TS. Tô Văn Phương (Trưởng Phòng Đào tạo Đại học), TS. Lê Việt Phương (Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành Chính) trình bày các Tờ trình của Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan được Hiệu trưởng ủy quyền để xin ý kiến Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường đã cho ý kiến về các Tờ trình của Hiệu trưởng, bao gồm: Đề cương chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, xin chủ trương của Hội đồng trường về hoạt động liên kết đào tạo (chương trình 2+ 2), đề nghị mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2020 đối với ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, xin ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận tại phiên họp 

Các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận sôi nổi, góp ý, làm rõ thêm và thống nhất một số nội dung trong các văn bản dự thảo, nhất là Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang đảm bảo phù hợp với các qui định của Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019), Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 15/2/2020.

Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận tại phiên họp 

Hội đồng trường đã yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung trong các văn bản trên để tiếp tục trình Hội đồng trường xem xét thông qua.

Trước khi kết thúc phiên họp, 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đồng ý tán thành và thông qua Nghị quyết của Hội đồng trường lần thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp thứ ba của Hội đồng trường đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Bài viết trước

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Tin tiếp theo

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Bài viết liên quan

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT
26/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường
12/10/2022

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025
21/09/2022

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025