Phiên họp thứ Bảy Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • 28-02-2022
  • /
  • Hội đồng Trường
  • 554
  • TIN TỨC

Ngày 26/02/2022, Hội đồng trường trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Phiên họp thứ Bảy nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia Phiên họp thứ Bảy này có 19/19 thành viên (đạt tỉ lệ 100%), TS. Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ Bảy Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên họp này, Hội đồng trường đã nghe Tờ trình của Hiệu trưởng đề nghị bổ nhiệm lại nhân sự Phó hiệu trưởng, dự kiến phân công công việc cho các Phó hiệu trưởng đồng thời nghe bộ phận chức năng báo cáo quy trình thực hiện bổ nhiệm lại các Phó hiệu trưởng; đại diện Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế trình bày báo cáo thẩm định hồ sơ bổ nhiệm các Phó hiệu trưởng.

Sau khi xem xét Tờ trình và các báo cáo liên quan, Hội đồng trường đã bỏ phiếu kín để quyết định nhân sự Phó hiệu trưởng. Đồng chí TS. Quách Hoài Nam và TS. Trần Doãn Hùng đã được 19/19 thành viên Hội đồng trường tham dự đồng ý (Đạt tỉ lệ 100%). Hội đồng trường đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm lại đối với các Phó hiệu trưởng TS. Quách Hoài Nam và TS. Trần Doãn Hùng.

Trong Chương trình nghị sự của Phiên họp thứ Bảy, các thành viên Hội đồng trường đã nghe TS Phạm Hồng Mạnh, Thư ký Hội đồng trường trình bày dự thảo một số định hướng về vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Nha Trang trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng trường đã dành phần lớn thời gian buổi sáng để nghiên cứu, thảo luận về các định hướng của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu để thực hiện Nghị quyết 09 này. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Đình Luân Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản đã trình bày những định hướng lớn của tỉnh Khánh Hòa và Bộ nông nghiệp & PTNN liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị cũng như yêu cầu đối với Nhà trường trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng trường đã giao Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hơp với chính quyền và cơ quan chức năng của Trung Ương, địa phương trong việc xây dựng các hướng nghiên nghiên cứu và chương trình đào tạo để thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị và thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa đối với Nghị quyết quan trọng này.

Tại Phiên họp Thứ Bảy, Hội đồng trường đã thảo luận thông qua Nghị quyết về Phương hướng tuyển sinh năm đại học và sau đại học năm 2022 của Nhà trường; thảo luận và thông qua Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đối với công tác tuyển sinh, từ năm học này Hội đồng trường đã căn cứ vào Chiến lược phát triển Nhà trường để định hướng cho công tác tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022. Đồng chí Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Minh Phú, thành viên Hội đồng trường đã đề xuất và đặt hàng Nhà trường đào tạo cho Tập đoàn thủy sản Minh Phú 200 cử nhân Nuôi trồng thủy sản và 200 cử nhân Công nghệ chế biến thủy sản. Đây là tín hiệu rất tích cực trong việc kết nối và gắn hoạt động của Nhà trường với doanh nghiệp.

Đối với Kế hoạch phát triển hoạt động NCKH-CGCN giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển hoạt động HTĐN giai đoạn 2021-2025, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến quan trọng. Hội đồng trường đề nghị Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo bộ phận soạn thảo tiếp thu và bổ sung các nội dung mà Hội đồng trường đã cho ý kiến, sớm trình Hội đồng trường xem xét quyết định.

Đối với dự thảo về Đề án tăng cường tự chủ Nhà trường, Hội đồng trường đã thảo luận và cho ý kiến với nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện Đề án và tiếp tục giao Hiệu trưởng tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án để trình Hội đồng trường trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng trường đã Kết luận những nội dung quan trọng tại Phiên họp thứ Bảy. Các thành viên Hội đồng trường đã nghe Thư ký Hội đồng Trường đọc dự thảo Nghị quyết của Phiên họp thứ Bảy. Tất cả các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của phiên họp thứ Bảy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phiên họp thứ Bảy Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh:
Phiên họp thứ sáu Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bài viết trước

Phiên họp thứ sáu Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Tin tiếp theo

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Bài viết liên quan

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản
15/12/2022

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT
26/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường
12/10/2022

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục