Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • 21-09-2022
  • /
  • Hội đồng Trường
  • 149
  • TIN TỨC

Ngày 10/09/2022 tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra phiên họp thứ Chín của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần này có 15/19 thành viên Hội đồng trường tham dự. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã nghe báo cáo và thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Quy chế tài chính Trường ĐH Nha Trang; Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của Nhà trường; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm học 2020-2021 và 2021-2022; Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đánh giá, xếp loại Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Thư ký Hội đồng trường.

Hội đồng trường cũng đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường và báo cáo của Hiệu trưởng về thực hiện các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng trường năm học 2021-2022. Đồng thời, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua một số Tờ trình của Hiệu trưởng về chủ trương mở ngành đào tạo đến năm 2025; việc thực hiện dự án NORHED; việc thực hiện dự án VietSkill…

Trước khi kết thúc phiên họp, các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của phiên họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong dịp này, các thành viên Hội đồng trường đã đi kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất tại Trại thực nghiệm Thủy sản Cam Ranh và Viện Nghiên cứu - Chế tạo Tàu thủy.

Một số hình ảnh:
Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp

Bài viết trước

Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp
Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Tin tiếp theo

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Bài viết liên quan

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản
15/12/2022

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT
26/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường
12/10/2022

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục