THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên tham dự Phiên họp thứ ba (nhiệm kỳ 2020-2025)

  • 27/08/2021

Kính gửi: Thành viên HĐT.

Hội đồng trường trân trọng kính mời quý Thành viên tham gia Phiên họp thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025.
1. Thời gian: 14h00 ngày 28/8/2021 (chiều Thứ Bảy)
2. Hình thức: Trực tuyến 
3. Thành phần: Thành viên HĐT
4. Nội dung: Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, Quy chế bổ nhiệm Kế toán trưởng; cho ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm học 2021-2022; cho ý kiến về Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.
Rất mong quý Thành viên tham dự đầy đủ và đúng thời gian.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Phạm Hồng Mạnh, Thư ký HĐT (ĐT: 0913539068. Email: manhph@ntu.edu.vn)
Trân trọng,