Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

  • 13-01-2021
  • /
  • 952
  • TIN TỨC

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, tại Quyết định 4790/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 thành viên, bao gồm các thành viên đương nhiên, thành viên đại diện cho giảng viên, viên chức và thành viên ngoài Trường.

Tại tại Quyết định 4791/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TS Khổng Trung Thắng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang giữ vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề của Nhà trường như chiến lược, kế hoạch phát triển, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế tài chính, phương hướng tuyển sinh, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế… theo đúng quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Trước đó, vào ngày 26/09/2020, Trường Đại học Nha Trang đã tiến hành Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                                                                                Văn phòng Hội đồng trường

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn

Bài viết trước

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Tin tiếp theo

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Bài viết liên quan

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT
26/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường
12/10/2022

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025
21/09/2022

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025