Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 04-09-2021
  • /
  • Hội đồng Trường
  • 117

Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2021 tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra phiên họp thứ ba của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh và giãn cách xã hội, Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp lần này có 17/19 thành viên Hội đồng trường tham dự, đạt tỷ lệ 89,47%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp, thành viên HĐT đã nghe Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình năm học 2020-2021, việc ban hành các Nghị quyết của Hội đồng trường trong quí II năm 2021 và việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của Nhà Trường

PGS.TS Trang Sĩ Trung, thay mặt BGH trình bày Tờ trình về chủ trương tổ chức đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh trong học kỳ I năm học 2021-2022. Hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến và đồng ý chủ trương tổ chức đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh trong học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả các bậc đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, HĐT cũng yêu cầu việc tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến cần đảm bảo chất lượng đao tạo và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo mà Nhà trường đã cam kết.

Hội đồng trương cũng đã nghe Kế toán trưởng (người được Hiệu trưởng ủy quyền) trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2020. Căn cứ báo cáo thẩm định của Ban chuyên môn, các thành viên HĐT đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Nhà trường.

Tại  phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã lần lượt nghe báo cáo về các Tờ trình của Hiệu trưởng về: Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng của Trường Đại học Nha Trang; kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang; dự thảo Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; chính sách hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Hội đồng trường đã đề nghị Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung trong các văn bản trên để tiếp tục trình Hội đồng trường xem xét quyết định.

Cũng tại phiên họp lần này, Hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng phương hướng khoa học và công nghệ và hợp quốc tế, cho ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm học 2021-2022 và xem xét điều chỉnh một số nội dung của Quý III năm 2021 của Hội đồng trường. Đối với việc xây dựng phương hướng khoa học và công nghệ và hợp quốc tế, Hội đồng trường thống nhất không ban hành riêng về phương hướng khoa học công nghệ và hợp quốc tế; chiến lược, đề án phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường vì các nội dung này được thể hiện trong Chiến lược phát triển Nhà trường và các kế hoạch, đề án thực hiện Chiến lược. Bên cạnh đó, tai Phiên họp này, Hội đồng trường đã đồng ý điều chỉnh một số nội dung của Quý III năm 2021 trong Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm học 2020-2021.

Trước khi kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng trường đã Kết luận những nội dung quan trọng tại Phiên họp đồng thời giao Thư ký HĐT hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Phiên họp thứ ba để xin ý kiến thành viên HĐT.

Phiên họp thứ ba của Hội đồng trường đã thành công tốt đẹp, kết thúc vào lúc 18h40 cùng ngày./.

 

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Bài viết trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài viết tiếp theo

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài viết liên quan

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025
30/09/2021

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
07/09/2021

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
28/08/2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022