Phiên họp thứ hai Hội đồng trườngTrường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

  • 15-02-2020
  • /
  • 1019
  • TIN TỨC

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp Số 2, Trường Đại học Nha Trang. Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ hai. Tham dự phiên họp có 15/19 thành viên Hội đồng trường tham gia, đạt tỷ lệ 79%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp thứ hai Hội đồng trườngTrường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp Số 2, Trường Đại học Nha Trang. Hội đồng Trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ hai. Tham dự phiên họp có 15/19 thành viên Hội đồng trường tham gia, đạt tỷ lệ 79%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã chủ trì phiên họp.

TS. Khổng Trung Thắng chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Trường Đại học Nha Trang

Các thành viên Hội đồng Trường đã trao đổi, thảo luận và góp ý sâu về Quy chế hoạt động của Hội đồng trường. Đối với công tác Kế hoạch tài chính trong năm học 2019-2020, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất theo hướng nâng cao tỷ trọng chi tiêu cho con người, phát triển đội ngũ và cho hoạt động khoa học công nghệ. Ngoài ra, Hội đồng trường đã cho ý kiến và thông qua tờ trình của Hiệu trưởng về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Nhà trường.

PGS.TS. Trang Sĩ Trung báo cáo trước Hội đồng Trường về Kế hoạch tài chính năm học 2019-2020

Các thành viên Hội đồng Trường đã trao đổi, thảo luận và góp ý sâu về Quy chế hoạt động của Hội đồng trường. Đối với công tác Kế hoạch tài chính trong năm học 2019-2020, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, thống nhất theo hướng nâng cao tỷ trọng chi tiêu cho con người, phát triển đội ngũ và cho hoạt động khoa học công nghệ. Ngoài ra, Hội đồng trường đã cho ý kiến và thông qua tờ trình của Hiệu trưởng về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Nhà trường./.

                                                Văn phòng HĐT Trường Đại học Nha Trang

 

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết trước

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Tin tiếp theo

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Bài viết liên quan

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT
26/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường
12/10/2022

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025
21/09/2022

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025