Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 30-09-2021
  • /
  • Hội đồng Trường
  • 598
  • TIN TỨC

Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra phiên họp thứ tư của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh và giãn cách xã hội, Hội đồng trường tiếp tục tổ chức phiên họp theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp lần này có 16/19 thành viên Hội đồng trường tham dự, đạt tỷ lệ 84,21%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại phiên họp thứ tư, thành viên Hội đồng trường đã nghe TS Phạm Hồng Mạnh, Thư ký Hội đồng trường tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2020-2021; PGS.TS Trang Sĩ Trung, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo về việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 đồng thời trình bày dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Trên cơ sở các báo cáo trên, thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện các dự thảo báo cáo trên của Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã lần lượt nghe các đồng chí Trưởng Ban chuyên môn báo cáo kết quả giám sát và thực hiện nhiệm vụ của các Ban chuyên môn của Hội đồng trường trong năm học 2020-2021. Hội đồng trường đã thảo luận về cơ chế để các Ban chuyên môn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, đặc biệt là chất lượng thẩm định các Tờ trình của Hiệu trưởng.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, Hội đồng trường đã nghe PGS. TS Lê Chí Công đại diện Tổ soạn thảo trình bày dự thảo Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sau nhiều lần thảo luận, cho ý kiến. Đây là kết quả từ những nỗ lực lớn của tổ soạn thảo, tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ viên chức, người lao động của Nhà trường đã đóng góp công sức, trí tuệ để hoàn thiện dự thảo Chiến lược. Chiến lược phát triển Nhà trường được Hội đồng trường thông qua lần này là văn bản quan trọng định hướng cho toàn bộ các hoạt động của Nhà trường giai đoạn từ nay đến 2045..

Cũng tại phiên họp lần này, Hội đồng trường đã đồng ý chủ trương giao Hiệu trưởng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Nhà trường. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng trường giao Hiệu trưởng xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Trường Đại học Nha Trang.

Trước khi kết thúc phiên họp, Hội đồng trường đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Phiên họp thứ tư. Phiên họp thứ tư của Hội đồng trường đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc. Phiên họp kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày./.

                                                                                                                 Văn phòng Hội đồng trường

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Bài viết trước

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Tin tiếp theo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Bài viết liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục
21/09/2022

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025
21/09/2022

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp
19/08/2022

Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp

Tự chủ đại học: Cuộc cách mạng toàn diện
15/08/2022

Tự chủ đại học: Cuộc cách mạng toàn diện