Những đại học 'nhanh chân' chuyển đổi số

Những đại học 'nhanh chân' chuyển đổi số

Thủ tướng Nhật Bản: Đại học Việt Nhật là ví dụ tốt cho hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Thủ tướng Nhật Bản: Đại học Việt Nhật là ví dụ tốt cho hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Đại học Nha Trang: Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại học Nha Trang: Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động bầu thành viên hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát huy dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm của toàn thể viên chức và người lao động trong Nhà trường để bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm của toàn thể viên chức và người lao động trong Nhà trường để bầu thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Công đoàn phải khơi dậy tâm huyết đổi mới, sáng tạo của giáo viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Công đoàn phải khơi dậy tâm huyết đổi mới, sáng tạo của giáo viên

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI

Bàn giải pháp đẩy mạnh KHCN trong các cơ sở GDĐH

Bàn giải pháp đẩy mạnh KHCN trong các cơ sở GDĐH

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên họp thứ tư Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ GDĐT cùng chuyên gia họp bàn về kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GDĐT cùng chuyên gia họp bàn về kiểm định chất lượng giáo dục

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ làm việc với trường Đại học Nha Trang

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ làm việc với trường Đại học Nha Trang

Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ gắn với nghiên cứu khoa học

Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ gắn với nghiên cứu khoa học